top of page

Obchodovanie s odpadom

Hlavnou oblasťou činností našej firmy je obchodovanie s kovovým, farebno-kovovým odpadom.

Zaoberáme sa kovmi respektíve kovovými zliatinami nižšie uvedených typov:

Meď (Cu)  a kovové zliatiny s obsahom medi:

 

  • Čistá meď: kotúče transformátorov, medené vedenie, odpad, nepodarok strojového spracovania, rozobrané vedenie, káblový odpad, elektródy galvanizačného závodu, medené hobliny, medené nádoby, medené rúry atď.

  • bronzová, červená zliatina, mosadz, hliníkový bronz (AlBz), tombak: tyč, batéria, vodovodná a plynová armatúra, odpad zo dierovania mosadznej platne a z rezania mosadznej rúry, závitovkový kotúč, ozubené koleso, bronzové ložisko, ventil, miešané bronzové a mosadzné stružliny atď.

  • Zmiešanina hliníka a medi (Al-Cu): vysokovýkonná klimatizácia budov, nízko-výkonná (domáca) klimatizácia, zariadenie chladiarne, chladiarenský pult atď.

Hliník a kovové zliatiny s obsahom hliníka:

Chladič nákladného vozidla, auta, vozidla na prepravu materiálu, hliníkové vedenia, konštrukčné prvky, hliníkové platne, odpady, ktoré vznikli počas výroby, hliníkové stružliny, hliníkové odpady z domácnosti (nádoby atď.)

Odpady z liatej ocele (kyselinovzdorná, nehrdzavejúca oceľ, chrómovaná oceľ): 

 

kyselinovzdorné závory, ventily, rúry vzniknuté počas výroby, kyselinovzdorné oceľové platne, nádrže, rúry na výmenu tepla, nádoby atď.

Zinok (Zn) a jeho zliatiny: 

 

zinková (plechová) platňa, zinkové odkvapové žľaby,   rímsy, nádoby, zamak (Zn-Al)

Cín (Sn), olovo (Pb) a ich zliatiny: 

 

náradia spájkovacej techniky (spájkovačka z cínu a z olova, z cínu a zo striebra atď.), spájkovacie zostatky, ložiskové kovy, olovené písmenové kovy, staré olovové vedenie, káblové plášte, broky, rybárske potreby, kolesové olovo (centrujúce), atď.

Molybdén (Mo) a jeho zliatiny: 

 

drôty, tyče, pancierové platne, magnetové ocele, vysokotlakové nádoby a nádrže, razidlá, molybdénové stružliny atď.

Niobium (Nb) a jeho zliatiny:

 

drôty, prach atď.

Wolfrám  (W) a jeho zliatiny: 

 

drôty, prach, náradie k triešteniu (nože, vrtáky, frézky), pancierové platne atď.

Nikel a jeho zliatiny: 

 

nové a používané niklové elektródy, teplovzdorná oceľ, drôty, niklové granule, laboratórne nástroje atď.

Kontaktné informácie

 

Hodiny operácie:
Pondelok - Piatok: 07:00 - 17:00

Kancelária: 

Terezia Horváthova 🇸🇰🇭🇺🇷🇺🇨🇿

+421 945 452 111

office@cmtslovakia.sk

 

Obchodný: 

Mgr. Jozef Méry 🇬🇧🇸🇰🇭🇺🇩🇪🇷🇺

+421 948 447 008

sales@cmtslovakia.sk

 

Preberanie železného a kovového odpadu:

Pondelok - Piatok: 07.00 - 15.00

 

Fakturačná adresa:

C.M.T. s.r.o., SK-929 01 Dunajská Streda, Rybny trh 332/9

 

Adresa prevádzky:

SK-946 13 Okoličná na Ostrove, Hlavná 734

GPS: 47.796352, 17.893370

 

 

 

 

Pošlite nám správu!

Your details were sent successfully!

bottom of page