top of page

OBCHODUJTE S NAMI!

O našej firme

Vaši miestni odborníci na recykláciu

Spoločnosť C.M.T. s.r.o. bola založená začiatkom r.2014 a vytýčila si cieľ, zachrániť stav nášho životného prostredia a zbaviť ho odpadov. Zásoby Zeme priebežne ubúdajú používaním hliníka, medi, nikla, cínu, olova. Ich recykláciou môžeme ušetriť značné množstvo energie, veď k znovuzískaniu týchto látok z prírody by sme spotrebovali ďalšie energie. Nehovoriac o ochrane prírody generovanej nasporením energie!
Aj preto je potrebné, aby kov, ktorý sa už stal odpadom, bol znova použitý. Naša firma by chcela zohrať aktívnu úlohu v tomto smere.
Hlavnou činnosťou našej firmy je zber odpadov z farebných kovov, pozbieraných obchodníkmi s kovom a vzniknutých počas činnosti rôznych priemyselných producentov, resp. príprava týchto kovov podľa požiadaviek rôznych prijímacích podnikov na recykláciu. Prebranie odpadov sa uskutočňuje v našej modernej prevádzke, ktorá vyhovuje predpisom na ochranu životného prostredia Európskej únie. Prívoz do našej prevádzky sa môže uskutočniť vlastnými prostriedkami partnera alebo našimi multi-zdvíhacími vozidlami na transport vlastných prepravných a zberných kontajnerov. Preberanie začína cez náš digitálny váhový systém, pri skladaní podľa jednotlivých druhov pomáha náš odborný tím, ktorý má dlhoročné skúsenosti v tejto oblasti. Pri pohybovaní resp. príprave materiálu sú nám k dispozícii vysokokvalitné silové stroje, ktoré nám uľahčujú a urýchľujú prácu.

Home: Homepage_about

Naše služby

scrap-iron-72065_1280.jpg

 Zber, manipulovanie, zužitkovanie čisto kovových respektíve farebno-kovových zliatin, materiálov s obsahom kovu 

 Preberanie, výkup odložených, nepotrebných kovových  odpadov, odpadov s obsahom kovu

metal-3331384_1920.jpg
Screen Shot 2018-12-23 at 12.01.03 PM.pn

  Selektívne triedenie pozbieraného kovového a farebno-kovového odpadu (podľa obsahu kovu)

 Služby spojené s manipuláciou iných kovov, farebných kovov:
Kontrola materiálu, námezdné meranie, štiepenie a rozkúskovanie kovového odpadu, rozoberanie kovového odpadu

Screen Shot 2018-12-23 at 12.03.08 PM.pn

Preberanie kovového odpadu s nedávkovateľnými rozmermi

Námezdné meranie, námezdné rezanie

Screen Shot 2018-12-23 at 12.06.52 PM.pn

Odvoz odpadu, umiestnenie , prenajímanie kontajnerov.

Home: Service

Kontaktné informácie

 

Hodiny operácie:
Pondelok - Piatok: 07:00 - 17:00

 

Preberanie železného a kovového odpadu:

Pondelok - Piatok: 07.00 - 15.00

 

Fakturačná adresa:

C.M.T. s.r.o., SK-831 06 Bratislava - metská čast' Rača, Karpatské námastie 10A

Obchodný Riaditeľr:

Zorán Tóth
cmtslovakia@cmtslovakia.sk
+421945452108

Pošlite nám správu!

Your details were sent successfully!

Home: Contact
bottom of page